Haberler

 • 300 akademisyenden BDP Siyaset Akademisi’ne başvuru

  300 akademisyenden BDP Siyaset Akademisi’ne başvuru

  BDP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın KCK davası kapsamında tutuklanmasına, BDP Siyaset Akademisi’nde verdiği derslerin etkili olduğunun ileri sürülmesinin ardından, 100 akademisyen, BDP Siyaset Akademisi’nde ders vermeye hazır olduklarını bildirdi. Aralarında Prof....

   
 • Murathan Mungan, BDP Siyaset Akademisi’nde ders verdi

  Murathan Mungan, BDP Siyaset Akademisi’nde ders verdi

  Şair ve yazar Murathan Mungan, BDP Siyaset Akademisi’nde “Tarihe Kayıt Düşmenin Yolları” konulu ders verdi.

   
 

Son Yazılar

 • YAHUDİLER VE KÜRTLER

  Başka halkları sevemeyen kendi halkını da sevemez.  Konumuz  iki halk arasındaki ilişkilerin tarihsel yönlerini didiklemek olmayacak; güncel  ve dostluk köprüsünün gerçekliğini anlamaya yöneliktir. Kaldı ki, tarihsel olarak nereden bakılırsa bakılsın Kürtler ve Yahudiler  arasındaki ilişkilerde...

   
 • TÜRKİYEDE SİYASAL ALAN VE POPÜLİZM

  Demokratik Soldan Devrimci Yol’a:  1970’lerde Sol Popülizm Üzerine Notlar* Bu yazıda, Ecevit CHP’si ve Devrimci Yol bağlamında 1970’lerdeki sol popülizmi ele alacağız. Temel iddiamız, Ecevit CHP’si ve Devrimci Yol’un, dahil oldukları ideolojik-politik formasyonlar ve aldıkları...

   
 • TUTUCULUK VE FAŞİZM

  Tutuculuk, liberalizmin karşısında topraksoyluların bir savunma ideolojisi olarak doğdu. Oluşurken, kendisinden önce varolan, Eflatun’dan bu yana uzanan tutucu düşünce birikiminden de yararlandı. Liberalizmin üzerinde yükseldiği eşitlik ve özgürlük ilkelerinin çürütülmesine öncelik verdi. Gerek liberalizm gerekse...

   
 

Kadın

 • KADIN KIRIMINA HAYIR

  “Kadın kırımına karşı olmak, toplumun direniş filizlenmelerinin köklü ağaçlanmasıdır. Toplumu savunmak anlamına gelmektedir. Halkımızın binlerce yıllık tarihsel, insani kültürünün, manevi ve maddi değerlerinin, anadilinin, ana yurdunun korunması demektir.”   BAŞLARKEN   “Kırıldım, kırdın, kırdık, kırıldılar…”...

   
 • KAPİTALİZM VE KADIN

  Uygarlıksal gelişim süreçleri ataerkil zihniyetin kendini siyasal, ekonomik, sosyal vb açılardan kurumlaştırdığı süreçler olmuştur. Kadını sistemin tabanına yerleştirerek toplumsal yapılanmayı inşa etmiş, aile içerisinde kadınla başlayan köleleştirme süreci bir toplumsal sisteme dönüşmüştür. Öyle ki karılaştırma...

   
 

Aydınlanma

 • “GÜÇ İLİŞKİLERİ” AÇISINDAN “AYDINLANMA”

  Aydınlanma’nın nasıl tanımlanması ve tarih içine nasıl yerleştirilmesi gerektiğiyle ilgili tartışma, bitecek gibi görünmemektedir. Rönesans’ta temelleri atılmaya başlanan, günümüzün dünya çapında yaygınlık kazanmış egemen dünya görüşüne ve ona uygun düşen tüm gündelik yaşam örüntülerine modernlik...

   
 • AYDINLANMACILAR, DEVRİMCİLER VE YAHUDİLER

  Kitabın bir önceki bölümünde Tapınakçı geleneği koruyan masonlar ile Yahudi önde gelenleri arasındaki İttifak’ın Avrupa’da dini otoriteye karşı verdikleri uzun savaşı birlikte incelemiştik. Görmüştük ki, İttifak’ın iki kanadı, önce Avrupa’da sonra da tüm dünyada seküler...

   
 

Anarşizim

 • MARXİZM, ANARŞİZM VE SENDİKALİZM

  Tanık olunan değişiklikler ve hala oluşma halinde olanlar göz önüne alındığında, yağmacı (aynı zamanda çok yaratıcı) kapitalist sisteme artık fabrika proleteryasının tekstil fabrikası sahiplerinin asıl muhalifi olarak görüldüğü Endüstri Devrimi’nde doğan ideolojiler ve metodların kullanılmasıyla...

   
 • BUGÜNÜN YAŞAM TARZI VE ANARŞİZMİ

  Bugünün yaşamtarzı anarşizminde göze çarpan en zorlayıcı yön, düşünme yerine doğrudanlığa, akıl ile gerçeklik arasında saf, birebir bir ilişkiye olan düşkünlükleridir. Bu tür bir doğrudanlık, yanlızca özgürlükçü düşünceyi farklı ve dolayımlı fikirlerden muaf kılmakla kalmaz,...

   
 

Konfederalizm

 • KONFEDERALİZMİN ANLAMI (2)

  Karşılıklı ilişkiye dayalı katılımcı bir demokrasiye karşı öne sürülen savların en etkililerinden biri, ‘toplumumuzun’ bu türden bir demokrasi uygulanamayacak kadar ‘karmaşık’ bir yapıya sahip olduğudur. Günümüzde insanların yaşadığı merkezlerin, kararların doğrudan halkın tabanında alınmasına olanak...

   
 • KONFEDERALİZMİN ANLAMI

  Çok az argüman, yüz-yüze katılımcı demokrasi durumuna karşı çıkmak için bizim “kompleks bir toplumda” yaşadığımız iddasından daha etkili bir şekilde kullanılmıştır. Bize modern nüfus merkezlerinin taban düzeyinde doğrudan karar vermeye izin vermek için fazla büyük...

   
 

İdeoloji

 • İDEOLOJİ İHRACI VE İDEOLOJİNİN GENİŞLETİLMİŞ YENİDEN ÜRETİMİ

  Haluk Şahin,  “Orwell’i Kim Değiştirdi” başlıklı yazısında, “Soğuk Savaş” yıllarında CIA’nın gerçekleştirdiği bir “kültürel operasyon”dan söz ediyordu. “Büyük Birader” romanıyla ünlü İngiliz yazar Orwell’in, bir o kadar ünlü “Hayvanlar Çiftliği” adlı eseri antikomünist propaganda malzemesi...

   
 • ÇAĞDAŞ İDEOLOJİLER

  İdeolojiler, toplumların ya da toplumların içindeki belirli kesimlerin gereksinmelerine yanıt veren, kendi içinde tutarlı inanç sistemleridir. Her toplum kesimi, kendi ideolojisine yani kendi inançlarına uyan bir siyasal iktidarı yasal sayar ve ona baş eğmeyi doğal...

   
 

Kuantum

 • KUANTUM

  KUANTUM Kuantum fiziği geleneksel fizik ile çatışan bir bilim dalıdır.En temel prensiplerinden biri de subatomic partiküllerin ayni anda her yerde olabilirlilikleri veya hiç bir yerde olmayabilirlikleri. Başta imkansız görünen bu tez, subatomic partiküllerin hızlarının sonsuz...

   
 • KUANTUM ÇALIŞMASI

  GENEL BELİRLEMELER   Newton paradigması: dogmatik ve kesintisizdir, aynı zamanda milliyetçidir. Faşizme kadar götürür. Kuantum: çoğulcu ve özgürlükçüdür, demokratiktir. Kuantum sosyal bilimlere uyarlanmalı. Yaratıcılık, felsefesinin başında gelmektedir. … Bizim için bugüne dek bilimsel çalışmalarımıza ve...